Breaking News
Loading...

14 Oktober 2010

80.ABASA

Kamis, Oktober 14, 2010


80:1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

80:2. karena telah datang seorang buta kepadanya.

80:3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).80:4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?

80:5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,

80:6. maka kamu melayaninya.

80:7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).

80:8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

80:9. sedang ia takut kepada (Allah),

80:10. maka kamu mengabaikannya.

80:11. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,

80:12. maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,

80:13. di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,

80:14. yang ditinggikan lagi disucikan,

80:15. di tangan para penulis (malaikat),

80:16. yang mulia lagi berbakti.

80:17. Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?

80:18. Dari apakah Allah menciptakannya?

80:19. Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.

80:20. Kemudian Dia memudahkan jalannya,

80:21. kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,

80:22. kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.

80:23. Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,

80:24. maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

80:25. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

80:26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

80:27. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

80:28. anggur dan sayur-sayuran,

80:29. Zaitun dan pohon kurma,

80:30. kebun-kebun (yang) lebat,

80:31. dan buah-buahan serta rumput-rumputan,

80:32. untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

80:33. Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),

80:34. pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,

80:35. dari ibu dan bapaknya,

80:36. dari istri dan anak-anaknya.

80:37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

80:38. Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

80:39. tertawa dan gembira ria,

80:40. dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,

80:41. dan ditutup lagi oleh kegelapan.

80:42. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

0 komentar:

Posting Komentar

Postingan boleh disebarluaskan, asalkan menyertakan link kembali ke halaman ini.

Berkomentar dengan santun dan hindari SPAM !

 
Toggle Footer
Back to Top