Breaking News
Loading...

14 Oktober 2010

79.AN-NAZI'AT

Kamis, Oktober 14, 2010


79:1. Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,

79:2. dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

79:3. dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,79:4. dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,

79:5. dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).

79:6. (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,

79:7. tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.

79:8. Hati manusia pada waktu itu sangat takut,

79:9. pandangannya tunduk.

79:10. (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?

79:11. Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?"

79:12. Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".

79:13. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,

79:14. maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

79:15. Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.

79:16. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;

79:17. "Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,

79:18. dan katakanlah (kepada Firaun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)"

79:19. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"

79:20. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.

79:21. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai.

79:22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).

79:23. Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.

79:24. (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".

79:25. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.

79:26. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).

79:27. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya,

79:28. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,

79:29. dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.

79:30. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

79:31. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.

79:32. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,

79:33. (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

79:34. Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.

79:35. Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,

79:36. dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

79:37. Adapun orang yang melampaui batas,

79:38. dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,

79:39. maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya).

79:40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,

79:41. maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).

79:42. (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya?.

79:43. Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?

79:44. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).

79:45. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit).

79:46. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

0 komentar:

Posting Komentar

Postingan boleh disebarluaskan, asalkan menyertakan link kembali ke halaman ini.

Berkomentar dengan santun dan hindari SPAM !

 
Toggle Footer
Back to Top