Breaking News
Loading...

15 Januari 2011

53. AN NAJM

Sabtu, Januari 15, 2011


53:1. Demi bintang ketika terbenam,

53:2. kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru,

53:3. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.53:4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),

53:5. yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,

53:6. Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.

53:7. sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

53:8. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi,

53:9. maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).

53:10. Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.

53:11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

53:12. Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

53:13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

53:14. (yaitu) di Sidratil Muntaha.

53:15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal,

53:16. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.

53:17. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.

53:18. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

53:19. Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata dan Al Uzza,

53:20. dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?

53:21. Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?

53:22. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

53:23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.

53:24. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?

53:25. (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

53:26. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai (Nya).

53:27. Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.

53:28. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

53:29. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

53:30. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka.  Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

53:31. Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

53:32. (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

53:33. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al Qur'an)?,

53:34. serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?

53:35. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?

53:36. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?,

53:37. dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?,

53:38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

53:39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

53:40. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

53:41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

53:42. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),

53:43. dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,

53:44. dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,

53:45. dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan,

53:46. dari air mani, apabila dipancarkan.

53:47. Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),

53:48. dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.

53:49. dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra,

53:50. dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama,

53:51. dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup).

53:52. Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka,

53:53. dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah,

53:54. lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.

53:55. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?

53:56. Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

53:57. Telah dekat terjadinya hari kiamat.

53:58. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.

53:59. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?

53:60. Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?

53:61. Sedang kamu melengahkan (nya)?

53:62. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).

0 komentar:

Posting Komentar

Postingan boleh disebarluaskan, asalkan menyertakan link kembali ke halaman ini.

Berkomentar dengan santun dan hindari SPAM !

 
Toggle Footer
Back to Top