Breaking News
Loading...

15 Januari 2011

51. ADZ DZARIAT

Sabtu, Januari 15, 2011


51:1. Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya,

51:2. dan awan yang mengandung hujan,

51:3. dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,51:4. dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,

51:5. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar,

51:6. dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.

51:7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,

51:8. sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat,

51:9. dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al Qur'an) orang yang dipalingkan.

51:10. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,

51:11. (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai,

51:12. mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"

51:13. (Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

51:14. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan".

51:15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air,

51:16. sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik;

51:17. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam;

51:18. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).

51:19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

51:20. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin,

51:21. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

51:22. Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.

51:23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.

51:24. Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan?

51:25. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaaman", Ibrahim menjawab: Salaamun" (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.

51:26. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),

51:27. lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: "Silakan kamu makan".

51:28. (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).

51:29. Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".

51:30. Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan". Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

51:31. Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"

51:32. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Lut),

51:33. agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras),

51:34. yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas".

51:35. Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.

51:36. Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.

51:37. Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

51:38. Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.

51:39. Maka dia (Firaun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya, dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".

51:40. Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

51:41. Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,

51:42. angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

51:43. Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu".

51:44. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.

51:45. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,

51:46. dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

51:47. Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.

51:48. Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).

51:49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

51:50. Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

51:51. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

51:52. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila".

51:53. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

51:54. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.

51:55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

51:56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

51:57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.

51:58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

51:59. Maka sesungguhnya untuk orang-orang lalim ada bahagian (siksa) seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya.

51:60. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.

0 komentar:

Posting Komentar

Postingan boleh disebarluaskan, asalkan menyertakan link kembali ke halaman ini.

Berkomentar dengan santun dan hindari SPAM !

 
Toggle Footer
Back to Top