Breaking News
Loading...

14 Oktober 2010

89.AL-FAJR

Kamis, Oktober 14, 2010


89:1. Demi fajar,

89:2. dan malam yang sepuluh,

89:3. dan yang genap dan yang ganjil,89:4. dan malam bila berlalu.

89:5. Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.

89:6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?,

89:7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

89:8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,

89:9. dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,

89:10. dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),

89:11. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

89:12. lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,

89:13. karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,

89:14. sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

89:15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".

89:16. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".

89:17. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,

89:18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,

89:19. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil),

89:20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

89:21. Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,

89:22. dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

89:23. dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

89:24. Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini."

89:25. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya,

89:26. dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

89:27. Hai jiwa yang tenang.

89:28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya.

89:29. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku,

89:30. dan masuklah ke dalam surga-Ku.

0 komentar:

Posting Komentar

Postingan boleh disebarluaskan, asalkan menyertakan link kembali ke halaman ini.

Berkomentar dengan santun dan hindari SPAM !

 
Toggle Footer
Back to Top