Breaking News
Loading...

14 Oktober 2010

77.AL-MURSALAT

Kamis, Oktober 14, 2010


77:1. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,

77:2. dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,

77:3. dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,77:4. dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya,

77:5. dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,

77:6. untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,

77:7. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

77:8. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,

77:9. dan apabila langit telah dibelah,

77:10. dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,

77:11. dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).

77:12. (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"

77:13. Sampai hari keputusan.

77:14. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?

77:15. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:16. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?

77:17. Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.

77:18. Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

77:19. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:20. Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?,

77:21. Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),

77:22. sampai waktu yang ditentukan,

77:23. lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.

77:24. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:25. Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,

77:26. Orang-orang hidup dan orang-orang mati?,

77:27. dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?

77:28. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:29. (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.

77:30. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,

77:31. yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".

77:32. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,

77:33. seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

77:34. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:35. Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),

77:36. dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.

77:37. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:38. Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.

77:39. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.

77:40. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:41. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.

77:42. Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.

77:43. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".

77:44. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

77:45. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:46. (Dikatakan kepada orang-orang Kafir): Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".

77:47. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:48. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ruku'lah", niscaya mereka tidak mau rukuk.

77:49. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

77:50. Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur'an ini mereka akan beriman?

0 komentar:

Posting Komentar

Postingan boleh disebarluaskan, asalkan menyertakan link kembali ke halaman ini.

Berkomentar dengan santun dan hindari SPAM !

 
Toggle Footer
Back to Top