Breaking News
Loading...

27 Oktober 2010

68.AL-QALAM

Rabu, Oktober 27, 2010


68:1. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,

68:2. berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.

68:3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.68:4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

68:5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat,

68:6. siapa di antara kamu yang gila.

68:7. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

68:8. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).

68:9. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).

68:10. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,

68:11. yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,

68:12. yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,

68:13. yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,

68:14. karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

68:15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala."

68:16. Kelak akan kami beri tanda dia di belalai-(nya).

68:17. Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya di pagi hari,

68:18. dan mereka tidak mengucapkan: "Insyaa Allah",

68:19. lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,

68:20. maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita,

68:21. lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:

68:22. "Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".

68:23. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan.

68:24. "Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu".

68:25. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).

68:26. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),

68:27. bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)"

68:28. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

68:29. Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim".

68:30. Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.

68:31. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".

68:32. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

68:33. Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

68:34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.

68:35. Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?

68:36. Mengapa kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

68:37. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,

68:38. bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.

68:39. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?

68:40. Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"

68:41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu?  Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

68:42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,

68:43. (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

68:44. Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Qur'an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,

68:45. dan Aku memberi tangguh kepada mereka.  Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.

68:46. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan utang.

68:47. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?

68:48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).

68:49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

68:50. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.

68:51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur'an dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".

68:52. Dan Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

1 komentar:

Postingan boleh disebarluaskan, asalkan menyertakan link kembali ke halaman ini.

Berkomentar dengan santun dan hindari SPAM !

 
Toggle Footer
Back to Top